คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ค้ำ/ผู้กู้ร่วม
Home การสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ค้ำ/ผู้กู้ร่วม

 

- มีหนี้มากกว่า 1 สัญญาและเป็นหนี้ที่ผิดสัญญา หรือถูกยกเลิกสัญญาแล้ว

- สามารถหาบุคคลค้ำประกันได้ กรณีวงเงินกู้สูง

* ทางบริษัทรีโซลูชั่น เวย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหนี้ปกติ