ตัวอย่างการชำระ สินเชื่อ A - สินเชื่อ E
Home ตัวอย่างการชำระ
ตัวอย่างการชำระ สินเชื่อ A - สินเชื่อ E

กรณีที่ลูกหนี้มีภาระหนี้สินทั้งหมด 5 สินเชื่อ ตั้งแต่สินเชื่อ A ถึง สินเชื่อ E รวมภาระทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินรวม 218,800.00 บาท

เมื่อสมัครมาเป็นสมาชิกกับเราจะได้รับส่วนลดชำระปิดบัญชี 20 % ถึง 30% เป็นจำนวนเงินรวม 54,750.00 บาท

ลูกหนี้จะคงเหลือยอดปิดบัญชีทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินเพียง 164,050.00 บาท

 

ภาระทั้งหมด
ยอดค้างทั้งหมด

ส่วนลดชำระปิดบัญชี
(20% ถึง 30%)

คงเหลือยอดปิดบัญชี
สินเชื่อ A
48,000.00
12,000.00
36,000.00
สินเชื่อ B
55,000.00
13,750.00
41,250.00
สินเชื่อ C
43,000.00
10,750.00
32,250.00
สินเชื่อ D
28,000.00
7,000.00
21,000.00
สินเชื่อ E
44,800.00
11,250.00
33,550.00
รวมทั้งหมด
218,800.00
54,750.00
164,050.00

 

เมื่อลูกหนี้เข้าโปรแกรมสินเชื่อผ่อนสบาย

ยกตัวอย่างการผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 48 เดือน

จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 164,050.00 บาท  จะต้องผ่อนชำระเดือนละ 4,566.00 บาท  โดยอัตราดอกเบี้ย 15% ลดต้นลดดอก

ยกตัวอย่างการผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 60 เดือน

จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 164,050.00 บาท  จะต้องผ่อนชำระเดือนละ 3,903.00 บาท  โดยอัตราดอกเบี้ย 15% ลดต้นลดดอก

 

รวมภาระเมื่อเข้าโปรแกรมสินเชื่อผ่อน สบาย
ได้รับสินเชื่อ อนุมัติ
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
164,050.00
48
4,566.00
15 % ลดต้นลดดอก
164,050.00
60
3,903.00